Prijem za članove Hodočašća Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 2011., “Josip Jović”
5. rujna 2011.
Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za EU integracije
12. rujna 2011.

Ovim putem obavještavamo studente i učenike srednjih škola, koji imaju prebivalište na području Grada Sinja i koriste subvenciju u međumjesnom prijevozu na relaciji Sinj-Split-Sinj i Sinj-Knin-Sinj, kako Potvrde o upisu u novu 2011./2012. školsku, odnosno akademsku godinu trebaju donijeti na ovjeru u Ured Grada Grada Sinja ( soba 37 ).
Uz narečenu Potvrdu potrebno je donijeti i presliku osobne iskaznice (svoje ili roditelja). Učenicima koji koriste subvenciju u mjesnom ( lokalnom ) prijevozu, ista će biti regulirana u suradnji sa školama.