29. sjednica Gradskog Vijeća Grada Sinja
20. rujna 2012.
JAVNI POZIV vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
28. rujna 2012.

Ovim putem obavještavamo studente koji imaju prebivalište na području Grada Sinja i koriste subvenciju u međumjesnom prijevozu na relacijama Sinj-Split-Sinj i Sinj-Knin-Sinj, kako potvrde o upisu u novu 2012./2013. akademsku godinu trebaju donijeti na ovjeru u Ured Grada Grada Sinja
Uz narečenu Potvrdu potrebno je donijeti i presliku osobne iskaznice, te popuniti obrazac Zahtjeva za subvenciju prijevoza studenata u 2012./2013. akademskoj godini.
Subvencionira se 55% iznosa cijene koštanja mjesečnog studentskog pokaza (Grad Sinj 35%, Autoprijevoz Sinj d.o.o. 20%) u razdoblju listopad-prosinac 2012. godine.
Za 2013. godinu Grad će s prijevoznikom sklopiti novi ugovor.
Obrazac Zahtjeva za subvenciju prijevoza možete preuzeti ovdje.
 

S poštovanjem, 

Predstojnik:
Igor Vidalina, dipl.iur.