Ponovna javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja
19. siječnja 2015.
Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za ostvarivanje poticaja za zapošljavanje na području Grada Sinja
20. siječnja 2015.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na svojim web stranicama objavio je natječaje i javne pozive iz sektora energetike, a između ostalih i:

– JAVNI NATJEČAJ (ENU-18/2015) za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada

– JAVNI POZIV (EnU-20/2015) za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda i energetskog certificiranja postojećih višestambenih zgrada

– JAVNI POZIV (EnU-21/2015) za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama

Više o natječaju i javnom pozivu pogledajte na linku:

http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu