Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima
21. kolovoza 2012.
POZIV za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog i nenaplaćenog duga s osnove kamata
24. kolovoza 2012.

Poštovani,

    na temelju čl. 12.  Pravilnika o socijalnoj skrbi Grad Sinj će i ove godine sufinancirati kupnju obveznih udžbenika za osnovne i srednje škole učenicima iz obitelji s prebivalištem na području grada Sinja čiji prihod, u mjesecu prije podnošenja zamolbe, ne prelazi iznos od 700,00 kn po članu i ne  mogu ostvariti ovakvu pomoć po nekoj drugoj osnovi.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu.
 Dodjela novčanih sredstava za sufinanciranje kupnje udžbenika provodit će se prema Odluci Socijalnog vijeća Grada Sinja.
Obrazac za podnošenje zamolbe kao i ostale informacije glede subvencije zainteresirani mogu dobiti u Uredu grada (tel.708-608 i 708-620) tijekom radnog vremena.
Zamolbe se predaju u pisarnicu Grada Sinja osobno ili poštom najkasnije do 21. rujna 2010. godine.

S poštovanjem,

v.d.Predstojnika:
Igor Vidalina, dipl iur.

 

Napomena:
– Obitelji sa četvero i više djece na redovnom školovanju ovu pomoć ostvaruju do cenzusa prihoda od 2.000,00 kn po članu

Obrazac za podnošenje zamolbe mozete skinuti ovdje.