KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
20. lipnja 2017.
Nova regulativa o radnom vremenu i uredovnim danima
21. lipnja 2017.

Sukladno čl. 198. st. 3. zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), naručitelj Grad Sinj oglašava prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za radove rekonstrukcije ulica u sklopu Urbanističke cjeline Sinj (Vrlička ulica, Ulica Andrije Kačića Miošića). Savjetovanje traje do 26. lipnja 2017. godine. Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se isključivo pisanim potem na e-mail: jelena.kekez@sinj.hr

Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama

 
Pripadajuću dokumentaciju možete preuzeti ispod ove objave

Dokumentacija o nabavi CPV 45454000-4

Troškovnik KM-REK

Troškovnik AKM

Troškovnik V-VP