ČESTITKA POVODOM 01. SVIBNJA – MEĐUNARODNOG PRAZNIKA RADA
30. travnja 2017.
Lokalni izbori 2017. godine – Reguliranje korištenja nekretnina i pokretnina u vlasništva Grada Sinja u političke svrhe
2. svibnja 2017.

Sukladno članku 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Naručitelj  Grad Sinj oglašava prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za radove rekonstrukcije kule sa satom s uređenjem i opremanjem kamene prizemnice na tvrđavi Grad. Savjetovanje traje do 08. svibnja 2017.g.
Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se isključivo pisanim putem na e-mail:
jelena.kekez@sinj.hr

Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima
 
Pripadajuću dokumentaciju možete preuzeti ispod ove objave.

Dokumentacija o nabavi

Utvrda Kamičak

Troškovnik radova: Unutarnje uređenje kamene prizmenice podno tvrđave Grad