Radni sastanak gradonačelnice s pomoćnicom ministra pravosuđa
24. kolovoza 2017.
1. TEMATSKA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
25. kolovoza 2017.

Dana 25. kolovoza 2017. godine, Gradonačelnica Grada Sinja donijela je Zaključak o ostvarivanju prava na pomoć za financiranje kupnje obveznih udžbenika učenicima od 2. do 8. razreda osnovnih škola i sufinanciranje kupnje obveznih udžbenika učenicima srednjih škola za 2017./2018. školsku godinu.

Zaključak

Osnovne škole

Srednje škole