SCZ SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 22.12.2021.
22. prosinca 2021.
Poziv za dostavu ponuda za “Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima”
23. prosinca 2021.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 59/2021, za nabavu usluge „Implementacija aplikacije trošenja proračunskih sredstava“, objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude. Obavijest se može preuzeti ispod ove objave.