NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U GZK – SINJ
11. prosinca 2017.
Natječaj za prijam u službu Voditelj odsjeka za upravljanje imovinom i viši stručni suradnik za pravne poslove
13. prosinca 2017.

Gradsko vijeće Grada Sinja na svojoj 7. sjednici održanoj 27. studenoga 2017. godine, donijelo je III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu. Grad Sinj uvažavajući načelo transparentnosti, Zakon o proračunu (čl. 12.) koji propisuje da lokalne jedinice moraju u službenom glasilu, odnosno na mrežnim stranicama objaviti: proračun i proračunske projekcije, odluku o privremenom financiranju, izmjene i dopune proračuna, godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju te godišnje financijske izvještaje, objavljuje III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu.
 
III. Izmjene i dopune  Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu možete preuzeti ovdje