Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Bili cvitak“ Sinj
24. veljače 2018.
10. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
24. veljače 2018.

Dana 13. veljače 2018. godine, nakon naknadnog uvida i završne provjere rezultata prethodne provjere znanja i sposobnosti – pisanog testiranja u postupku prijma u službu u Grad Sinj, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom, na radno mjesto viši stručni suradnik za pravne poslove, od strane Povjerenstva utvrđeno je da je previdom došlo do pogreške u bodovanju rezultata pisanog testiranja kod jednog kandidata slijedom čega je pogrešno utvrđen i ukupni ostvareni broj bodova, te je stoga i izvršen ispravak rezultata pisanog testiranja.
Dana 15. veljače 2018. godine, nakon okončanog postupka provjere znanja i sposobnosti, Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je i objavljuje Izvješće o provedenom postupku (uključujući rang listu), po objavljenom natječaju u postupku prijma u službu u Grad Sinj, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom, na radna mjesta voditelj Odsjeka za upravljanje imovinom i viši stručni suradnik za pravne poslove, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca.

Ispravak rezultata pisanog testiranja

Izvješće o provedenom postupku (uključujući rang listu)