29. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
15. studenoga 2016.
29. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
21. studenoga 2016.

Gradsko vijeće Grada Sinja na svojoj 27. sjednici održanoj 24. i 31. listopada 2016. g., usvojilo je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2016. godinu.  Grad Sinj uvažavajući  načelo transparentnosti, Zakon o proračunu (čl. 12.) koji propisuje da lokalne jedinice moraju u službenom glasilu, odnosno na mrežnim stranicama objaviti: proračun i proračunske projekcije, odluku o privremenom financiranju, izmjene i dopune proračuna, godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju, te godišnje financijske izvještaje, objavljuje Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2016. godinu.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2016. godinu možete pruzeti ovdje.