Zaključeni novi predugovori o kupoprodaji nekretnina na području GZK Sinj
20. svibnja 2020.
Nove preporuke i upute HZJZ
20. svibnja 2020.
logo grad sinj

Podaci o ugovorima koje je Grad Sinj sklopio u 2019. godini, te podaci o sponzorstvima i donacijama za 2019. godinu, a koje možete pogledati ispod ove objave, objavljuju se sukladno Akcijskom planu za 2017. i 2018. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine, kojim je predviđena mjera „Jačanje transparentnosti rada i odlučivanja tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba koje osnivaju (agencije, škole i druge ustanove)“ (mjera br.16.) Mjeru Akcijskog plana provodi Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske.