stožer civilne zaštite logo
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 21.5.2020.
21. svibnja 2020.
stožer civilne zaštite logo
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 22.5.2020.
22. svibnja 2020.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo dana 20. svibnja 2020. godine utvrdio je i objavio dorađenu, Verziju br. 3. Preporuke koje se tiče rada ugostiteljskih objekata. Najvažnija novina je da je ukinuta restrikcija o radnom vremenu od 06-23 sata koje je bila dosad na snazi. Tako od 20. svibnja 2020. godine svi ugostiteljski objekti, uz obvezu poštivanja i provedbe odredbi iz Preporuke HZJZ-a, nastavljaju s radom u radnom vremenu sukladno gradskoj odluci o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, dakle kao i prije proglašenja pandemije koronavirusa (COVID -19).

Preporuku možete pogledati ispod ove objave.