Grad Sinj obavješćuje zainteresiranu javnost da kod podnošenja Zahtjeva za priznavanje pojedinih prava iz područja društvenih djelatnosti (socijalne skrbi, predškolskog odgoja i sl.) nisu u obvezi dostavljati podatke iz matica rođenih, vjenčanih, umrlih i registra životnog partnerstva, jer te podatke pribavljaju djelatnici Grada po službenoj dužnosti preko sustava e-građanin.

S poštovanjem,
Gradonačelnica,
Kristina Križanac, struč. spec. oec.

ZAHTJEV ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA – ZONA 1

ZAHTJEV ZA REFUNDIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA REDOVITIH STUDENATA

ZAHTJEV ZA SUBVENCIONIRANJE PRIJEVOZA REDOVITIH STUDENATA

ZAHTJEV ZA SUBVENCIONIRANJE PRIJEVOZA IZVANREDNIH STUDENATA

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRAVA NA NAKNADU ZA TROŠKOVE STANOVANJA

ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ SOCIJALNOG VIJEĆA GRADA SINJA

ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU  POMOĆ GRADONAČELNIKA

ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA NOVOROĐENO DIJETE

ZAHTJEV ZA UMANJENJE / OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA PROGRAMA DV BILI CVITAK

ZAHTJEV ZA UMANJENJE / OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA PROGRAMA PRIVATNOG VRTIĆA