Grad Sinj obavješćuje zainteresiranu javnost da kod podnošenja Zahtjeva za priznavanje pojedinih prava iz područja društvenih djelatnosti (socijalne skrbi, predškolskog odgoja i sl.) nisu u obvezi dostavljati podatke iz matica rođenih, vjenčanih, umrlih i registra životnog partnerstva, jer te podatke pribavljaju djelatnici Grada po službenoj dužnosti preko sustava e-građanin.

S poštovanjem,
Gradonačelnik,
Miro Bulj

ZAHTJEV ZA BESPLATNIM CRPLJENJEM I ODVOZOM OTPADNIH VODA IZ SEPTIČKE JAME

ZAHTJEV ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI RODITELJIMA DJECE KOJA NISU OSTVARILA PRAVO NA UPIS U DJEČJE VRTIĆE NA PODRUČJU GRADA SINJA ZBOG POPUNJENOSTI KAPACITETA U 2021./2022. GODINI

ZAHTJEV ZA IZMJENU GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA SINJA

ZAHTJEV ZA IZMJENU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SINJA

ZAHTJEV ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA – ZONA 1

ZAHTJEV ZA REFUNDIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA REDOVITIH STUDENATA

ZAHTJEV ZA REFUNDIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA REDOVITIH STUDENATA TIJEKOM ISPITNIH ROKOVA

ZAHTJEV ZA SUBVENCIONIRANJE PRIJEVOZA REDOVITIH STUDENATA

ZAHTJEV ZA SUBVENCIONIRANJE PRIJEVOZA IZVANREDNIH STUDENATA

ZAHTJEV ZA SUBVENCIONIRANJE PRIJEVOZA REDOVITIH STUDENATA KORISNIKA SMJEŠTAJA U STUDENTSKOM DOMU U SPLITU

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRAVA NA NAKNADU ZA TROŠKOVE STANOVANJA

ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ SOCIJALNOG VIJEĆA GRADA SINJA

ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU  POMOĆ GRADONAČELNIKA

ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA NOVOROĐENO DIJETE

ZAHTJEV ZA UMANJENJE / OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA PROGRAMA DV BILI CVITAK

ZAHTJEV ZA UMANJENJE / OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA PROGRAMA DV “ČAROBNI PIANINO”

ZAHTJEV ZA UMANJENJE / OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA DV „BLAGOVIJEST“