Grad Sinj obavješćuje zainteresiranu javnost da kod podnošenja Zahtjeva za priznavanje pojedinih prava iz područja društvenih djelatnosti (socijalne skrbi, predškolskog odgoja i sl.) nisu u obvezi dostavljati podatke iz matica rođenih, vjenčanih, umrlih i registra životnog partnerstva, jer te podatke pribavljaju djelatnici Grada po službenoj dužnosti preko sustava e-građanin.

S poštovanjem,
Gradonačelnik,
Miro Bulj

ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA NOVOROĐENO DIJETE

ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE KUPNJE OBVEZNIH UDŽBENIKA UČENICIMA S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA SINJA KOJIMA PROSJEK NOVČANIH PRIMANJA U KUĆANSTVU ZA PRETHODNI MJESEC NE PRELAZI 240,00 EURA PO ČLANU

ZAHTJEV ZA BESPLATNIM CRPLJENJEM I ODVOZOM OTPADNIH VODA IZ SEPTIČKE JAME

ZAHTJEV ZA IZMJENU GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA SINJA

ZAHTJEV ZA IZMJENU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SINJA

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRAVA NA NAKNADU ZA TROŠKOVE STANOVANJA

ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ SOCIJALNOG VIJEĆA GRADA SINJA 

ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU  POMOĆ GRADONAČELNIKA

ZAHTJEV ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA – ZONA 1

ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU PRIJEVOZA REDOVITIH STUDENATA

ZAHTJEV ZA REFUNDIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA REDOVITIH STUDENATA, IZVAN SPLITSKOG SVEUČILIŠTA

ZAHTJEV ZA SUVBENCIONIRANJE PRIJEVOZA REDOVITIH STUDENATA KORISNIKA SMJEŠTAJA U STUDENTSKOM DOMU U SPLITU

ZAHTJEV ZA REFUNDACIJU TROŠKOVA, ISPITNI ROKOVI, REDOVITI STUDENTI

ZAHTJEV ZA SUBVENCIONIRANJE PRIJEVOZA, IZVANREDNI STUDENTI