Obavijest građanstvu o Stanju minski sumnjivog područja Grada Sinja
28. prosinca 2015.
OBVEZE PREMA ZAKONU O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE
29. prosinca 2015.

Sukladno obvezi iz članka 28. st. 1. i 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Nar.novine broj 24/11, 61/11, 27/13 i 2/14) vijećnici kandidacijske liste grupe birača, nositelj liste Miro Bulj, objavljuju Program rada i financijski plan za 2016. godinu. Navedeno možete pogledati ispod ove objave.

Program rada i Financijski plan za 2016. g. –  Miro Bulj

Program rada i Financijski plan za 2016. g. – Sandra Kovač-Levantin

Program rada i Financijski plan za 2016. g.– Denis Bobeta