OBVEZE PREMA ZAKONU O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE
15. srpnja 2015.
OBVEZE PREMA ZAKONU O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE
15. srpnja 2015.

Sukladno obvezi iz članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Nar.novine broj 24/11, 61/11, 27/13 i 02/2014 ) vijećnik izabran sa Kandidacijske liste grupe birača, i to vijećnik Žarko Delić, objavljuje   izjavu i izvješće o donacijama koje je, za potporu svog političkog djelovanja, primio u prvih šest mjeseci tekuće godine (polugodišnje izvješće).  Navedeno možete pogledati ispod ove objave.

Izvješće o donacijama  I.-VI.2015.g – Žarko Delić