OBVEZE PREMA ZAKONU O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE
28. veljače 2017.
Premijera dokumentarnog filma „SLIKE IZ ŽIVOTA RATNIKA“
1. ožujka 2017.

Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, vijećnici kandidacijske liste grupe birača, nositelj liste Miro Bulj, podnose Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 01.01. 2016. – 31.12.2016. godine

Miro Bulj, GFI za 2016.g.

Sandra Kovač Levantin,  GFI za 2016. g.

Denis Bobeta, GFI za 2016.g.