OBVEZE PREMA ZAKONU O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE
28. veljače 2017.
OBVEZE PREMA ZAKONU O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE
28. veljače 2017.

Sukladno obvezi iz članka 30. st. 1. i 2. , a u svezi s člankom 39. st. 2. i 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Nar.novine broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14 i 96/16) vijećnik Žarko Delić, objavljuje Godišnji financijski izvještaj za  razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2016. , te Izvješće o primljenim donacijama u istom razdoblju.
Navedeno možete pogledati ispod ove objave.

Žarko Delić, Izvješće