OBVEZE PREMA ZAKONU O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE
27. veljače 2014.
OBVEZE PREMA ZAKONU O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE
28. veljače 2014.

Sukladno obvezi iz članka 28. st.1 i 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Nar.novine broj 24/11, 61/11 i 27/13) vijećnik Žarko Delić, objavljuje Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 28.06.-31.12.2013, te Izvješće o primljenim donacijama u razdoblju od 28.06.-31.12. 2013.
Navedeno možete pogledati ispod ove objave.

Žarko Delić, Izjava, Izvješće