OBVEZE PREMA ZAKONU O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE
31. prosinca 2013.
OBVEZE PREMA ZAKONU O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE
31. prosinca 2013.

Sukladno obvezi iz članka 28. st.1 i 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (nar.novine broj 24/11, 61/11 i 27/13) vijećnici kandidacijske liste grupe birača, nositelj list Miro Bulj, objavljuju Program rada za mandatno razdoblje  i financijski plan za 2013. godinu. Navedeno možete pogledati ispod ove objave.

Vijećnica: Sandra Kovač-Levantin
Program rada vijećnika u mandatnom razdoblju 2013.-2017. godine

Financijski plan za razdoblje VI-XII. 2013.g.

Vijećnik: Denis Bobeta
Program rada vijećnika u mandatnom razdoblju 2013.-2017. godine

Financijski plan za razdoblje VI-XII. 2013.g.

Vijećnik: Miro Bulj
Program rada vijećnika u mandatnom razdoblju 2013.-2017. godine

Financijski plan za razdoblje VI-XII. 2013.g.