Podatci o ugovorima koje je Grad Sinj sklopio u 2013. godini
30. prosinca 2013.
OBVEZE PREMA ZAKONU O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE
31. prosinca 2013.

Sukladno obvezi iz članka 28. st.1 i 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Nar.novine broj 24/11, 61/11 i 27/13) vijećnik Žarko Delić, objavljuje Program rada za mandatno razdoblje, te Program rada i financijski plan za 2013. i 2014. godinu.  Navedeno možete pogledati ispod ove objave.

Program rada za mandatno razdoblje 2013-2017 – Žarko Delić

Program rada i financijski plan za 2013 – Žarko Delić

Program rada i financijski plan za 2014 – Žarko Delić