OBVEZE PREMA ZAKONU O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE
30. prosinca 2016.
OBVEZE PREMA ZAKONU O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE
30. prosinca 2016.

Sukladno obvezi iz članka 28. st.1 i 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Nar.novine broj 24/11, 61/11 i 27/13) vijećnik Žarko Delić, objavljuje Program rada i financijski plan za 2017. godinu. Navedeno možete pogledati ispod ove objave.

Program rada i Financijski plan za 2017. g. – Žarko Delić