10. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
24. veljače 2018.
NATJEČAJ ZA OSTVARIVANJE POTPORE INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA GOSPODARSKIH SUBJEKATA NA PODRUČJU GRADA SINJA PUTEM SUBVENCIONIRANJA KAMATE NA KREDITE
24. veljače 2018.

Ministarstvo državne imovine RH i Ministarstvo pravosuđa RH, Vladi RH dostavili su svoja  očitovanja nastavno na dostavljenu im Preporuku Gradskog vijeća Grada Sinja o potrebi donošenja odluka kojom bi se Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne  (regionalne) samouprave, te trgovačka društva i ustanove u vlasništvu  RH i JLP(R)S, odrekle svojih (razlučnih i drugih)  prava i potraživanja u stečajnom postupku  nad stečajnim dužnikom Dalmatinka nova d.d. u stečaju, u korist radnika tvornice. Navedena očitovanja na znanje su dostavljena i predsjedniku Gradskog vijeća Grada Sinja, Jošku Kontiću, a može ih se preuzeti i ispod ove objave.

Očitovanje – Ministarstvo pravosuđa RH

Očitovanje – Ministarstvo državne imovine