Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja studenata Grada Sinja
7. lipnja 2018.
logo_gradSinj_naslovna
Poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima
12. lipnja 2018.
logo_gradSinj_naslovna

Dana 5. lipnja 2018.g., v.d. Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom u postupku prijma polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa – jedan polaznik (na poslove u svezi financiranja i pripreme projekata i programa Grada, uključivo programe i projekte vezane za EU fondove) stupnja obrazovanja: magistra struke, stručnog specijalista ili visoke stručne spreme ekonomske struke, utvrdila je rezultate usmenog testiranja i intervjua održanog 5. lipnja 2018.g., nakon čega je dana 08. lipnja 2018.g., donijela Zaključak o odabiru. Navedene akte možete pogledati ispod ove objave.

Rezultati testiranja

Zaključak o odabiru