Nove informacije iz gradskog stožera
7. veljače 2012.
Novo ročište za prodaju DALMATINKE NOVA d.d. u stečaju
13. veljače 2012.

Kako je u našem Gradu i kraju došlo do novih padalina Stožer za zaštitu i spašavanje Grada Sinja  donio je odluku u suradnji s Stožerom za zaštitu i spašavanje Splitsko-dalmatinske Županije  da škole i vrtići  na području Grada Sinja neće raditi ni u ponedjeljak 13. veljače, dok će i dalje nastaviti  dežurati Centralni vrtić Bili Cvitak, A.K. Matasa 8, u Sinju.

Odluka o početku nastave donijet će se kada svi elementi sigurnosti budu zadovoljeni a tiču se čišćenja nogostupa u svim dijelovima Grada i naselja za što trebamo aktivnu podršku naših sugrađana. 

Gradonačelnik
Ivica Glavan, prof.

Načelnica Stožera  za zaštitu i spašavanje
Elena Perković Paloš dr. med v. r.