Grad Sinj je započeo suradnju sa Građevinsko-arhitektonskim fakultetom u Splitu
17. ožujka 2012.
26. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
26. ožujka 2012.

Sukladno članku 122. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 02/10), a  zbog smrtnog slučaja u obitelji vijećnika Miroslava  Baraća,  predsjednik   Gradskog vijeća Grada Sinja  Milan Smoljo odgodio je  26. sjednicu Gradskog vijeća sazvanu za dan 19. ožujka 2012. godine, te odredio da će ista održati dana 26. ožujka 2012. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja  s početkom u 15,30 sati.