stožer civilne zaštite logo
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 13.10.2020.
13. listopada 2020.
stožer civilne zaštite logo
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 14.10.2020.
14. listopada 2020.
aeroklub sinj

Grad Sinj je u zadnjih nekoliko godina uložio znatna sredstva u aerodromske prostore sa ciljem poboljšanja uvjeta rada korisnika aerodroma, kao što su: sanacija dijela krovišta, opremanje prostora u južnom dijelu hangara, vanjski objekti (WC kuhinja i nadstrešnice), asfaltiranje poda hangara te stajanke ispred hangara.

Grad Sinj je 2015.g. naručio studiju razvoja Aerodroma Sinj kako bi se sagledale mogućnosti i analizirala situacija po pitanju razvoja i podizanja kategorije zračne luke.

Zadužen za provedbu i kontrolu navedenih poslova bio je dogradonačelnik Ugrin Zlatko.


Nakon Odluke o uskraćivanju obavljanja povjernih poslova dogradonačelnicima osobno sam preuzela brigu oko dodatnih ulaganja u Aerodrom Sinj a ponajprije kako bi se povećala sigurnost svih dionika na aerodromu (zrakoplovaca, rekreativaca, posjetitelja i svih ostalih korisnika), te sam kao što Vam je poznato predvidjela sredstva u Proračunu za 2020. za podizanje sigurnosne ograde oko kompleksa Aerodroma. Nesretni događaj kada je vučni avion zakačio konopom za vuču jedrlicom ženu koja je pretrčavala pistu potvrdio je da je ograda nužna.

Javni natječaj za izvođača radova je proveden, ponude su pristigle i obrađene su te sam od povjerenstva dobila prijedlog za sklapanje Ugovora.


Aeroklub Sinj kao operater Aerodroma Sinj ima ugovor o upravljanju i korištenju aerodroma, sklopljen 2000. godine. Uvidom u odredbe istoga kao i provjerom sa stručnim službama Grada ustanovili samo da se uprava Aerokluba Sinj ne pridržava Ugovora. Naime, Ugovor predviđa da Aeroklub Sinj može sklopiti Ugovore sa trećim korisnicima isključivo uz pismenu suglasnost Grada. Od Grada nisu tražili a time nisu ni dobili suglasnost na Ugovore sklopljene sa trećim osobama.


Dakle, Grad nema uvida u stanje na Aerodromu Sinj, tko su korisnici, što je definirano u sklopljenim Ugovorima i u konačnici koliki prihod Aeroklub Sinj ostvaruje u odnosu na sklopljene ugovore bez prethodne sugladnosti Grada.


Obzirom na navedeno u srpnju poslali smo novi Ugovor koji detaljno regulira prava i obveze te osigurava da Grad kao vlasnik kontrolira korisnika i u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima regulira međusobne odnose. Ugovor nam je vraćen dana 28.07.2020.g. nepotpisan i to samo dva primjerka od ukupno četiri poslana uz popratni dopis kojim uprava i odgovorna osoba Predsjednik odbija potpisati poslani im Ugovor.


Budući da nisu vraćeni svi primjerci Ugovora, a kako bi se spriječila eventualna zlouporaba službenog dokumenta, Grad je 04.08.202.g. je ponovno uputio dopis kojim se zahtijeva vraćanje svih primjeraka Ugovora.


Napominjem da je Ugovor sačinjen po uzoru na Ugovor koji grad Sinj ima sa Zajednicom športskih udruga uz specifičnosti koje se odnose na funkciju operatera Aerodroma Sinj odnosno obveze definirane Zakonom o zračnom prometu.


Odgovorna osoba Aerokluba Sinj i uprava Aerokluba Sinj ne želi da se odnosi reguiraju na zakonom predviđen način, ignoriraju prava vlasnika te da žele i dalje nastaviti sa praksom da bez znanja, kontrole i suglasnosti Grada upravljaju i gospodare Aerodromom Sinj koji je u vlasništvu Grada Sinja.


Neću dopustiti kao Gradonačelnica nikome da se tako odnosi prema Gradu, gradskoj imovini te ću u skladu sa zakonskim ovlastima raskinuti postojeći Ugovor zbog kršenja odredbi i ne pridržavanja odredbi ugovora.

Aeroklub će imati rok od 7 dana da potpiše novi Ugovor koji će im stručna služba dostaviti u najkraćem mogućem roku, a ukoliko to ne učine raspisati ću javni natječaj za upravljanje i korištenje Aerodroma Sinj u svemu prema odredbama novog Ugovora.


Ugovor dajem na uvid.

Gradonačelnica Grada Sinja
Kristina Križanac