Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga „Usluga stručnog savjetovanja u postupcima nabava“
29. svibnja 2023.
MIRO BULJ
Čestitka gradonačelnika Mira Bulja za Dan državnosti
29. svibnja 2023.

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj donio je Odluku o dodjeli potpora Grada Sinja za diplomske/doktorske radove koji se tematski (naslovno i sadržajno) odnose na društvena pitanja vezana za Grad Sinj za 2021. i 2022. godinu.

Na natječaj je pristiglo ukupno 20  prijava za diplomske radove koji su obranjeni tijekom 2021. i 2022. godine. U prilogu Odluka s listom odobrenih radova.

Odluka