Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova „Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima (radovi)
7. rujna 2023.
Kreće izgradnja kanalizacije u Brnazama, Gradonačelnik najavio nova ulaganja i impozantan ulazak u Sinj
8. rujna 2023.
SINJ

Temeljem članka 64. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša („NN” br. 80/13, 153/13, 75/15,12/18, 118/18), članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni strategije, plana i programa na okoliš („NN” 3/17), te članka 52. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja” br. 2/21), Gradonačelnik Grada Sinja, donosi Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja ex Dalmatinka sjever.

Odluka