2022/2023
Gradonačelnik odobrio sufinanciranje srednjoškolskih udžbenika
9. rujna 2022.
SINJ
Javni natječaj za dodjelu stipendija namijenjenih učenicima srednjih škola
9. rujna 2022.
SINJ

Gradsko vijeće Grada Sinja je na svojoj 12. sjednici održanoj dana 03. kolovoza 2022. godine, donijelo Odluku o dodjeli novčane pomoći roditeljima djece koja nisu ostvarila pravo na upis u dječje vrtiće na područja Grada Sinja zbog popunjenosti kapaciteta.

Slijedom navedenog, obavješćuju se roditelji djece predškolske dobi koji su zahtjev za upis u dječje vrtiće na području Grada Sinja u 2022./2023. pedagošku godinu, podnijeli do 18. svibnja 2022. godine, a djeca im nisu bila primljena isključivo zbog popunjenosti kapaciteta vrtića da mogu podnijeti zahtjev za novčanu pomoć uz uvjet da roditelji i dijete imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Sinja najmanje 1 godinu prije podnošenja Zahtjeva za upis djeteta u dječji vrtić.

Za ostvarivanje prava na dodjelu novčane pomoći za djecu koja su ostvarila pravo na upis u dječje vrtiće na području Grada Sinja, a nisu upisana zbog popunjenosti kapaciteta, roditelji podnose pisani Zahtjev na posebnom obrascu, uz prilaganje potvrde dječjeg vrtića u kojem su podnijeli zahtjev za upis djeteta.

Isplata pomoći po ovoj Odluci odnosi se na razdoblje od rujna 2022. godine do lipnja 2023. godine i iznosi 1.000,00 kuna mjesečno po neupisanom djetetu.

U prilogu se nalazi Zahtjev za dodjelu novčane pomoći roditeljima.