8. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
30. studenoga 2009.
9. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
21. prosinca 2009.

Na temelju članka 53. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 10/09) i članka 10 i 11. Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja studentima Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 1/06 i 9/09) Gradonačelnik Grada Sinja dana 18. prosinca 2009. godine, donio je
O D L U K U
o dodjeli stipendija studentima Grada Sinja za akademsku godinu 2009./2010. g.

Odluku možete preuzeti ovdje.