Štićenici Centra Juraj Bonači posjetili Grad Sinj
15. prosinca 2014.
Posjet domu za starije i nemoćne
18. prosinca 2014.

Dana 10. prosinca 2014. godine, zamjenica gradonačelnika Grada Sinja donijela je Odluku o visini stipendije za 2014./2015. akademsku godinu, a dana 15. prosinca 2014. godine i  Odluku o dodjeli stipendija studentima Grada Sinja za akademsku godinu 2014./2015.

U tom smislu dana 29. prosinca 2014. godine (ponedjeljak), u Gradskoj vijećnici Grada Sinja, Gradonačelnik će zaključiti 117 Ugovora o stipendiranju studenata Grada Sinja za 2014./2015. akademsku godinu.

Ugovori će se potpisivati po slijedećem rasporedu:

– od 09:00 sati sa studentima koji će gradsku stipendiju prvi put dobiti u ovoj akademskoj godini, uz napomenu kako isti trebaju dostaviti broj svog žiro računa (IBAN) i naziv banke kod koje je otvoren;

– od 10:00 sati sa studentima koji nastavljaju primati gradsku stipendiju i u slijedećoj akademskoj godini.

Odluka o visini stipendije

Odluku o dodjeli stipendija studentima Grada Sinja za akademsku godinu 2014./2015.