Grad Sinj podupire razvoj destinacijskog turizma
4. veljače 2019.
logo_gradSinj_naslovna
Održana 20. sjednica Gradskog vijeća
8. veljače 2019.
logo_gradSinj_naslovna

Dana 4. veljače 2019. godine Grad Sinj na temelju članka 302. o Zakona o javnoj nabavi, te rezultata pregleda i ocjene ponuda u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti s namjerom zaključenja ugovora o javnoj nabavi, evidencijski broj nabave 2/2018, broj objave 2018/S OF2-0032096, predmet nabave: Izgradnja Interpretacijsko edukacijskog centra Sinjska alka s parkiralištem u Sinju, donosi odluku o odabiru. Na temelju kriterija za odabir ponude iz točke 4.6. Dokumentacije o nabavi, kao ekonomski najpovoljnija ponuda odabire se ponuda zajednice gospodarskih subjekata Inero d.o.o. i GEOIN – SPLIT d.o.o. u ukupno ponderiranoj vrijednosti od 94,00 boda i s cijenom ponude bez PDV-a od 21.194.374,76 HRK te cijenom ponude s PDV-om od 26.492.968,46 HRK.

Odluka o odabiru IEC

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda IEC