Gradonačelnik uručio osobnu nagradu Ivanu Aralici
21. listopada 2023.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova „Uređenje ulice 72. Bojne vojne policije–Izrada i montaža ograde sa rukohvatom“
23. listopada 2023.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 2/23), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 9. Pravilnika, ev.broj. 65/2023, za nabavu usluge „Izobrazno – informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva za građane, odgajatelje, nastavnike i komunalne redare“, objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnije ponude. Odluka se može preuzeti ispod ove objave.
Odluka