SINJ
Poziv na usmeni intervju za radno mjesto: Referent za blagajničko poslovanje
29. lipnja 2023.
SINJ
Poziv na usmeni intervju za radno mjesto: Referent-komunalno-prometni redar
3. srpnja 2023.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 2/23), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 10. Pravilnika, ev.broj. 3/2023, za nabavu „Poštanske usluge“, ponovljeni postupak, objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnije ponude s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.
Odluka se može preuzeti ispod ove objave.

Zapisnik o postupku otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka