Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge „Stručni nadzor nad radovima asfaltiranja“
15. rujna 2023.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova „Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima“
15. rujna 2023.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 2/23), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 10. Pravilnika, ev.broj. 26/2023, za nabavu radova „Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene“, objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnije ponude. Odluka se može preuzeti ispod ove objave.
Odluka