Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu robe „Nabava ukapljenog naftnog plina za spremnike na sportskim objektima u vlasništvu Grada Sinja“
1. ožujka 2024.
Stožer Civilne zaštite grada Sinja obilježio Dan civilne zaštite
1. ožujka 2024.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 2/23), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 10. Pravilnika, ev.broj. 27/2024, za nabavu radova „Održavanje makadamskih kolnika, poljskih puteva, bankina i rigola“, objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnije ponude. Odluka se može preuzeti ispod ove objave.

Odluka