Besplatan vrtić za djecu na području Grada Sinja
29. rujna 2023.
Predstavljena knjiga Ante Čokolića “23_Ni ovo nije bija moj dan”
30. rujna 2023.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 2/23), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 9. Pravilnika, ev.broj. 63/2023, za nabavu radova „Radovi na gradnji pješačke staze u Tripalovom voćnjaku“ – PONOVLJENI POSTUPAK, objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnije ponude. Odluka se može preuzeti ispod ove objave.
Odluka