Odluka o odabiru najpovoljnije ponude a nabavu usluge „Izobrazno – informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva za građane, odgajatelje, nastavnike i komunalne redare“
23. listopada 2023.
Terensko-pokazna vježba “U rukama najboljih”
25. listopada 2023.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 2/23), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 9. Pravilnika, ev.broj. 66/2023, za nabavu radova „Uređenje ulice 72. Bojne vojne policije – Izrada i montaža ograde sa rukohvatom“, objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnije ponude. Odluka se može preuzeti ispod ove objave.

Odluka