Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Grada Sinja
14. prosinca 2023.
Informativno izobrazne aktivnosti o gospodarenju otpadom
15. prosinca 2023.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 2/23), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 9. Pravilnika, ev.broj. 70/2023, za nabavu robe „Dobava i ugradnja reflektora, NK Glavice“, objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnije ponude. Odluka se može preuzeti ispod ove objave.

Odluka