1. ožujka obilježavamo Međunarodni dan civilne zaštite
29. veljače 2024.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova „Održavanje makadamskih kolnika, poljskih puteva, bankina i rigola“
1. ožujka 2024.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 2/23), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 10. Pravilnika, ev.broj. 9/2024, za nabavu robe „Nabava ukapljenog naftnog plina za spremnike na sportskim objektima u vlasništvu Grada Sinja“, objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnije ponude. Odluka se može preuzeti ispod ove objave.

Odluka