Upozorenje na opasne vremenske pojave!
20. listopada 2023.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za Nabavu dopune ispuni umjetnog travnjaka pomoćnog igrališta NK Junak u Sinju
20. listopada 2023.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 2/23), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 9. Pravilnika, ev.broj. 58/2023, za nabavu „Usluga kontinuiranog savjetovanja u području vođenja projekata gradnje i pristupa financiranju za projektno financirani razvoj“ – PONOVLJENI POSTUPAK, objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnije ponude. Odluka se može preuzeti ispod ove objave.

Odluka