Sinjskim studentima povećane stipendije na 120 eura
11. listopada 2023.
SINJ
Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Sinja
12. listopada 2023.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja“, br.2/23, u nastavku teksta: Pravilnik), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 9. Pravilnika, ev.broj. 67/2023, za nabavu usluge “Usluga simetričnog pristupa Internetu i povezivanja glavnog IT ormara s pomoćnim ormarom na tribini za športsku dvoranu Ivica Glavan-Ićo u Sinju„ objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnije ponude sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda. Odluka sa Zapisnicima se može preuzeti ispod ove objave.

Odluka