Sanacija vodoskoka Tri generacije u Gradskom parku
7. ožujka 2018.
Poziv za dostavu ponuda UNP propan-butan smjesa za spremnike
7. ožujka 2018.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 26. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 1/2014), u postupku bagatelne nabave sukladno članku 12. Pravilnika, ev. broj 26/2014, objavljenom na Službenoj stranici Grada Sinja , www.sinj.hr od 23.04.2014. godine, za radove na Sanaciji vodoskoka Tri generacije u gradskom parku, donosi sljedeću Odluku o odabiru najpovoljnije ponude.

Odluku možete pruzeti ovdje.