Roditelji djece iz “Čarobnog pianina” poslali dopis Ministarstvu znanosti i obrazovanja
12. travnja 2023.
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge „Usluge skupljanja, prevoženja i smještaj napuštenih i izgubljenih životinja“
14. travnja 2023.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 2/23), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 10. Pravilnika, ev.broj. 28/2023, za nabavu usluge „Usluga dezinsekcije i deratizacije javnih površina“, objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnije ponude. Odluka se može preuzeti ispod ove objave.

Odluka