Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave
13. travnja 2022.
Poziv za dostavu ponuda
13. travnja 2022.
GRAD SINJ

Na temelju odredbe članka 24.stavak 5.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br.86/08,61/11,04/18,112/19-u nastavku ZSN), donosi se slijedeća Odluka

I. Poništava se natječaj za prijam u službu u Grad Sinj, Upravni odjel za komunalni sustav, na radno mjesto Upravni referent-komunalno-prometni redar (2 izvršitelja, m/ž), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, objavljen u „Narodnim novinama“, br.44/2022., dana 08. travnja 2022. godine.