Gradonačelnik na obilježavanju 80. obljetnice strašnog pokolja na Kukuzovcu
23. rujna 2023.
SINJ
Natječaj za prijam u službu u Grad Sinj, Ured Grada, na radno mjesto: Referent za poslove pisarnice i uredsko poslovanje
25. rujna 2023.
LOGO SINJ

Na temelju odredbe članka 24.stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br.86/08,61/11,04/18,112/19-u nastavku ZSN), Pročelnica Ureda Grada Grada Sinja, donosi slijedeću

ODLUKU

I. Poništava se javni natječaj za prijam u službu u Grad Sinj, Ured Grada, na radno mjesto-Referent za poslove pisarnice i uredsko poslovanje (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, Klasa: 112-01/23-01/43, Urbroj: 2181-8-04-23-1, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 77/2023., web stranici i oglasnoj ploči Grada Sinja, dana 12. srpnja 2023.god.

II. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama“, web stranici i oglasnoj ploči Grada Sinja. Odluka će biti dostavljena svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

Pročelnica
Irena Mišević, dipl.iur.