SINJ
Obavijest o refundiranju troškova autobusnog prijevoza studentima s područja Grada Sinja tijekom ispitnih rokova u ak. god. 2022./2023.
19. siječnja 2023.
SINJ
Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Sinju za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta “ZAŽELI –Program zapošljavanja žena – Faza III, “Zaželi dobro – faza III”
20. siječnja 2023.
LOGO SINJ

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Klasa: 983-01/22-01/13, Urbroj: 524-07-02-01-01/3-22-387, od 6.prosinca 2022.godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa, Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi-program zapošljavanja žena“, Kodni broj UP. 02.1.1.16.0482, Klasa:100-01/22-01/79, Urbroj: 2181-8-03-22-19, od 07. prosinca 2022. godine, te članka 52. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, br.2/21), Gradonačelnik Grada Sinja, donio je Odluku o poništenju Javnog poziva za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Sinju za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta  „ZAŽELI“ – Program zapošljavanja žena“- faza III, „Zaželi dobro-faza III“