Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave
24. prosinca 2021.
SINJ
Obavijest studentima dobitnicima stipendija Grada Sinja
24. prosinca 2021.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 29. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 74/2021, za nabavu usluge „Izrada idejnog tehnološkog rješenja za sortirnicu“, objavljuje Odluku o poništenju nabave. Odluka se može preuzeti ispod ove objave.