SINJ
Rezultati pisanog testiranja u postupku prijma u službu u Grad Sinj, Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje, na radno mjesto: Stručni suradnik za geodetske poslove
7. srpnja 2023.
Gradonačelnik nagradio učenike koji su osvojili nagrade na školskim natjecanjima
7. srpnja 2023.
SINJ

Na temelju odredbe članka 24.stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br.86/08,61/11,04/18,112/19-u nastavku ZSN), v.d. Pročelnica Upravnog odjela za imovinu i prostorno uređenje Grada Sinja, donosi slijedeću

ODLUKU

I. Poništava se javni natječaj za prijam u službu u Grad Sinj, Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje, na radno mjesto-Stručni suradnik za geodetske poslove (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, Klasa: 112-01/23-01/41, Urbroj: 2181-8-07-23-1, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 65/2023., web stranici i oglasnoj ploči Grada Sinja, dana 16.lipnja 2023.god.

II. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama“, web stranici i oglasnoj ploči Grada Sinja. Odluka će biti dostavljena svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

v.d. Pročelnica
Sanja Bešlić, dipl.ing.,v.r.